PRDD/ GPDO

perspective.brussels - PRDD/ GPDO

perspective.brussels
vrijdag 14.12.2018
Van 12:00 To 14:00
perspective.brussels
BEBruxellesRue de Namur 59 1000
Toon op kaart
0 Deelnemers
Sessions lunch / Lunchsessies
Vendredi/ Vrijdag, 12:00 – 14:00, (Rue de Namur 59 Naamsestraat, 1000 BXL)
FR/ Le Plan Régional de Développement Durable (PRDD) est le document stratégique qui fixe les objectifs et priorités de développement de la Région, en fonction des besoins économiques, sociaux, environnementaux et de mobilité à moyen et à long terme.
Chaque séance portera sur une thématique spécifique. Elles commenceront par une présentation par un expert de des éléments principaux du sujet concerné. Un dialogue s’entamera ensuite avec un expert externe et un représentant de la CRD qui abordera les éléments de son avis sur le plan. La session se clôturera par un temps de questions et réponses.
NL/ Het Gewestelijk Plan Voor Duurzame Ontwikkeling (GDPO) bepaalt de sociale, economische en ecologische doelstellingen en de mobiliteitsbehoeften op middellange en lange termijn voor het volledige Brusselse grondgebied.
Tijdens elke sessie komt een verschillend onderwerp aan bod. De sessies worden telkens ingeleid door een medewerker van , die de belangrijkste elementen van het betreffende thema op die dag uiteenzet. Daarna volgt een dialoog met een extern expert en een vertegenwoordiger van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie die enkele elementen uit zijn of haar visie kan toelichten. Hierna wordt nog de tijd voorzien voor vraag en antwoord.
En collaboration avec/ In samenwerking met la Commission Régionale de Développement/Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (CRD), & Brussels Academy.
 Gratuit, sur inscription/ Gratis, bij inschrijving 
08/11/2018 Introduction et approche générale / Inleiding en algemene oriëntatie (FR/NL)
16/11/2018 Axe/ As 1 : Aménagement du territoire / Landontwikkeling (FR/NL)
23/11/2018 Axe/ As 2 : Cadre de vie / Woonmilieu (FR/NL)
30/11/2018 Economie urbaine / Stedelijke economie (FR/NL)
07/12/2018 Mobilité / Mobiliteit (FR/NL)
14/12/2018 Les conditions de réussite du PRDD/ Voorwaarden voor het welslagen van het GPDO (FR/NL)
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2